در راستای حفظ همه جانبه محیط زیست: افزایش 15% فضای سبز شرکت حلال پویان

در این راستا تعداد 550اصل نهال از سازمان منابع طبیعی و محیط زیست تحویل گرفته و نسبت به انجام درخت کاری در محیط داخلی و بیرونی اقدام نموده است.

در ضمن جهت بهره برداری بهتر و صرفه جویی درمصرف آب ، اقدام به راه اندازی شبکه آبیاری قطره ای نموده و آبیاری درختان بصورت اصولی و بهینه انجام میگردددیدگاهتان را بنویسید