بهمن ماه 93-راه اندازی سیستم پسآب (Sbr)

این سیستم که به روش راکتور متوالی منقطع کار می کند، یک سیستم لجن فعال پرشونده و خالی شونده است که فاضلاب ها جهت تصفیه به یک راکتور منتقل و پس از جداسازی اجزای نامطلوب آن، جهت استفاده در مصارف متفرقه تخلیه می گردد.

در این سیستم متعادل سازی و زلال سازی صورت می گیرد که این مهم، امری موفقیت آمیز در روند تصفیه فاضلاب های شهری صنعتی می باشد.

پس از اتمام تصفیه فاضلاب ها، مواد حاصل در فضای سبز شرکت حلال پویان مورد استفاده قرار می گیرد.

 دیدگاهتان را بنویسید